RefractionQ
Refraction

YETENEK:No Target

HASAR TÜRÜ:Fiziksel

BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME:Yes

ETKİSİZLEŞTİRİLEBİLİR:Etkisizleştirilemez

Templar Assassin, psişik güçlerini kullanarak yakalanması zor hâle gelir; fazladan hasar kazanır ve hasar almaz. Bu etkiler ayrıdır ve belirli sayıda geçerlidir.

Can Azaltma türü hasarlar Refraction'ı etkilemez (istifleri azaltmaz).

Değeri ancak 5 ve üzeri olan hasarlar Refraction'u tetikler.

Refraction düşmanlara görülebilir.

ADET: 3 / 4 / 5 / 6
FAZLADAN HASAR: 25 / 45 / 65 / 85
SÜRE: 17
CAST POINT 0s
17
100
Lanaya pisişik örtüsünü kullanarak doğanın kanunlarını kendi arzuna göre büker.
MeldW
Meld

YETENEK:No Target

HASAR TÜRÜ:Fiziksel

BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME:Yes

ETKİSİZLEŞTİRİLEBİLİR:Etkisizleştirilemez

Templar Assassin kendisini gizler ve hareketsiz kaldığı sürece görünmez olur. Eğer Meld'in görünmezliği bir düşmana saldırarak bozulursa Lanaya düşmana ekstra hasar uygular ve zırhını [12] saniye kırar.

Sabit durmak dışındaki her aksiyon Meld'i bozar.

Meld zırh azaltması kulelere karşı işlemez.

FAZLADAN HASAR: 80 / 120 / 160 / 200
ZIRH AZALTMA: -5 / -6 / -7 / -8
CAST POINT 0s
11 / 9 / 7 / 5
35 / 40 / 45 / 50
Lanaya en az Gizli Tapınakla yaptığı antlaşma kadar ele geçirilemezdir.
Psi Blades
Psi Blades

YETENEK:Passive

HASAR TÜRÜ:Saf

BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME:Yes

Templar Assassin'in psişik bıçakları saldırılan birimi yararak fazladan menzil kazanır ve arkasındaki birimlere hasar verir. Hasar verdiği her birim için kesme hasarı belirli bir oranda azalır.

Ayrılma hasarı görünmez birimlere vurur.

Darbe gibi saldırı etkileri sadece ana hedefe uygulanır.

FAZLADAN SALDIRI MENZİLİ: 80 / 130 / 180 / 230
PSI BLADE RANGE: 550 / 600 / 650 / 700
BÖLÜNME MİKTARI: 100%
HEDEF BAŞINA AZALTMA: 5%
Zihninin akılları deldiği gibi bıçakları da deriyi deler, onun gerçek gizem anlayışını ilerletir.
TrapD
Trap

YETENEK:No Target

BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME:No

ETKİSİZLEŞTİRİLEBİLİR:Evet

En yakındaki tuzağı patlatır ve düşmanları yavaşlatır.

0.5
0
Psionic ProjectionF
Psionic Projection

YETENEK:Channelled, Point Target

Allows Templar Assassin to teleport to any Psionic Trap after channeling for [1.5] seconds, detonating it upon arrival. Channeling Psionic Projection does not break Meld.

TRAP RADIUS: 400
SLOW DURATION: 5.0
CAST POINT 0.2s
10
50
Lanaya'ya hizmetlerinin bir karşılığı olarak, sahip olduğu psionik güçleri farklı tekniklerle kullanmasına olanak verecek sırlar bahşedildi.
Psionic TrapR
Psionic Trap

YETENEK:Point Target

BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME:No

ETKİSİZLEŞTİRİLEBİLİR:Evet

Templar Assassin düşman hareketlerini izleyen, görünmez, mistik tuzaklar kurar. Bu tuzaklar Templar Assassin'in komutuyla patlatılırlarsa, o alana %30 yavaşlatan bir etki uygularlar. Bu tuzaklar 4.0 saniye sonra hareket hızını %60 yavaşlatmak için şarj olur. Tam şarj olduğunda fazladan hasar verir.

Tuzaklar süresizdir.

[2.0, 2.0, 2.0] saniye içinde görünmez olurlar, büyü bağışıklığına sahiplerdir ve 100 SP'leri vardır.

Tuzaklar 400/400 görüş alanına sahiptir ve tarafsız kamplarının ortaya çıkmasını engellemez.

MAKS TUZAK: 5 / 8 / 11
MIN HAREKET YAVAŞLATMA: 30%
MAKS HAREKET YAVAŞLATMA: 60%
YAVAŞLATMA SÜRESİ: 5
FAZLADAN HASAR: 250 / 300 / 350
MIN SILENCE DURATION: 1.5
MAX SILENCE DURATION: 3.5
BONUS MAX TRAPS: 4
BONUS TRAP VISION: 125
CAST POINT 0.3s
11 / 8 / 5
15
Gizli tapınağın tepesine hükmederken kimse Tapınakçının gözünden kaçamaz.

Son Güncelleme

Kahraman Yetenekleri
Yetenek Ağacı
+7 Refraction Adedi
25
1.0 sn Meld Saldırı Sersemletmesi
-3 Meld Zırh Azaltması
20
Meld Etki Geçirir
+120 Psi Blades Attack and Spill Range
15
%20 Savuşturma
+110 Psionic Trap Hasarı
10
+20 Saldırı Hızı
Kahraman Nitellikleri
GüçÇeviklikZeka
21 +2.423 +3.220 +2.0
Hareket hızı305
Görüş mesafesi1800/800
Zırh3.22
Ana saldırı hızı1.7
Hasar53 - 59
Saldırı noktası0.3