Grave ChillQ
Grave Chill

YETENEK:Unit Target

ETKİLER:Enemy Units

BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME:No

ETKİSİZLEŞTİRİLEBİLİR:Evet

Visage hedefinin yürüme ve saldırma hızını azaltırken, kendisine ve yakınındaki yaratıklarına kazandırır.

İki güçlendirme birbirinden bağımsız olarak purge ile kaldırılabilir.

Kazanılan hız, hedefin kaybettiği hızdan bağımsızdır.

Visage'ın 900 birim yakınında bulunan Familiar'lar Grave Chill'in mevcut hasar azaltımını kazanır.

SÜRE: 6.0
HAREKET HIZI ÇEKME: 15% / 20% / 25% / 30%
SALDIRI HIZI ÇEKME: 34 / 46 / 58 / 70
CAST POINT 0.2s
16 / 14 / 12 / 10
90
Güneşin sıcaklığı, Dar Labirent'in soğuk karanlığında hiçbir zaman hissedilmez.
Soul AssumptionW
Soul Assumption

YETENEK:Unit Target

ETKİLER:Enemy Units

HASAR TÜRÜ:Büyüsel

BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME:No

Visage, yakındaki kahramanlar her 100 hasar aldığında ruh özü toplar. Özü saldığında ana hasara ek olarak toplanan her ruh için fazladan hasar verir.

Şarjlar sadece düşman veya Roshan tarafından verilen 2.0 değerinden daha büyük, 3000.0 değerinden daha düşük hasarlar için kazanılır. Kendi kendine verilen hasar veya Soul Assumption hasarı geçerli sayılmaz.

Soul Assumption kaçınılamaz.

TEMEL HASAR: 20
RUH BAŞINA HASAR: 70
MAKS ŞARJLAR: 3 / 4 / 5 / 6
ŞARJ SÜRESİ: 6.0
HASAR TOPLAMA EŞİĞİ: 100
HASAR TOPLAMA YARIÇAPI: 1800
CAST POINT 0.2s
4
125
Ölülerin toplanmış ruhları, kendilerine birini daha katmak için uzanırlar.
Gravekeeper's Cloak
Gravekeeper's Cloak

YETENEK:Passive

Visage kendisini saldırılardan koruyan katmanlı bir bariyer oluşturur. Eğer oyunculardan hasar alır ise, bariyerin bir katmanı kalkar ve katmanın yeniden oluşması zaman alır.

Visage minimum hasardan büyük, kendi tarafından olmayan ve oyuncu kontrollü bir kaynaktan hasar aldığında, bir katman ortadan kaybolur.

Visage'ın 1200 birim yakınında bulunan Familiar'lar Gravekeeper's Cloak'un mevcut hasar azaltımını kazanır.

MAKS KATMAN: 4
KATMAN BAŞINA HASAR AZALTMA: 8% / 12% / 16% / 20%
KATMAN YENİLENME SÜRESİ: 6 / 5 / 4 / 3
MİNİMUM HASAR: 40
MAKS. HASAR AZALTMASI: 80%
COOLDOWN: 60.0
MANA COST: 125
Visage'ın güçlü kabuğu hayaletle ve taşla aynı özellikleri taşır, kılıçla ve büyüyle yapılan saldırılardan etkilenmez.
Stone FormD
Stone Form

YETENEK:No Target

BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME:No

ETKİSİZLEŞTİRİLEBİLİR:Etkisizleştirilemez

Kısa bir gecikmeden sonra Familiar taşa dönerek yere vurur ve çevresindeki tüm hedefleri sersemleterek hasar verir. Familiar bu sırada hasar verilemez olur ve hızlıca sağlığını yeniler. Familiar 6.0 saniye sonra otomatik olarak Stone Form'dan çıkar.

Stone Form'un etkisi geçirilemez; ancak sersemletmesi güçlü etkisizleştirilebilirlerle kaldırılabilir.

SERSEMLETME YARIÇAPI: 350
HASAR: 60 / 100 / 140
SERSEMLETME SÜRESİ: 1.0 / 1.25 / 1.5
BONUS YENİLEME: 150 / 175 / 200
CAST POINT 0s
0
0
Silent as the GraveF
Silent as the Grave

YETENEK:No Target

BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME:No

ETKİSİZLEŞTİRİLEBİLİR:Etkisizleştirilemez

Turns Visage and familiars invisible, granting Visage bonus movement speed and upgrading its movement type to flying. When Visage or its familiars leave invisibility they deal more damage for a short duration. Lasts 35.0 seconds. Invisibility ends when attacking or casting.

FAZLADAN HASAR SÜRESİ: 4.0
FAZLADAN HASAR: 30%
BONUS MOVESPEED: 20%
CAST POINT 0s
45
100
Summon FamiliarsR
Summon Familiars

YETENEK:No Target

Visage için iki kör Familiar yaratır. Familiar'lar onları taşlaştıran ve yere indikleri anda düşmanları sersemleten Stone Form yeteneğine sahiptir. Stone Form etkisindeki Familiar'lar dokunulmazdır ve sağlıkları hızlıca yenilenir. Familiar'lar öldürülürse yüksek miktarda altın kazandırır.

Summon Familiar'ın kullanılması önceki Familiarları yenisi ile değiştirir.

Visage'ın menzilinde bulunan Familiar'lar, Gravekeeper's Cloak ve Grave Chill'in bonuslarını kazanır.

SP: 500 / 600 / 700
FAMILIAR HIZI: 430
FAMILIAR SALDIRI HASARI: 25 / 50 / 75
CAST POINT 0s
130 / 120 / 110
150
Dar Labirent'in Muhafızları, Necro'lic'in Familiarları, onun alanını korurlar.
Stone Form
Stone Form

YETENEK:No Target

HASAR TÜRÜ:Büyüsel

BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME:No

ETKİSİZLEŞTİRİLEBİLİR:Sadece Güçlü Etkisizleştirmeler

Kısa bir aradan sonra Familiar taşa döner, yere vurur ve çevresindeki tüm hedeflere sersemleterek hasar verir. Familiar bu sırada vurulmaz olur ve sağlık puanını hızlıca yeniler. Familiar 6.0 saniye sonra Taş Formu'ndan çıkar.

SERSEMLETME YARIÇAPI: 350
HASAR: 60 / 100 / 140
SERSEMLETME SÜRESİ: 1.0 / 1.25 / 1.5
TAŞ SÜRESİ: 6.0
FAZLADAN YENİLEME: 150 / 175 / 200
CAST POINT 0s
14

Son Güncelleme

Kahraman Yetenekleri
Yetenek Ağacı
+1 Familiar
25
Gravekeeper's Cloak grants +10 Armor
+30 Visage and Familiars Movement Speed
20
Şarj Başına +20 Soul Assumption Hasarı
Soul Assumption 2 Hedefe Vurur
15
+1.5 Armor Corruption to Visage and Familiars
+8.0 Visage and Familiars Attack Damage
10
-3.0 sn Grave Chill Dolum Süresi
Kahraman Nitellikleri
GüçÇeviklikZeka
22 +2.811 +1.322 +2.9
Hareket hızı285
Görüş mesafesi1800/800
Zırh0.54
Ana saldırı hızı1.7
Hasar45 - 55
Saldırı noktası0.4