Summon WolvesQ
Summon Wolves

YETENEK:No Target

Lycan'la savaşması için iki kurt çağırır. 3. ve 4. seviye kurtlar Cripple yeteneğine, 4. seviye kurtlar kalıcı görünmezliğe sahiptir.

SÜRE: 55
TEMEL SALDIRI SÜRESİ: 1.2 / 1.1 / 1.0 / 0.9
HASAR: 26 / 34 / 42 / 50
SAĞLIK: 300 / 350 / 400 / 450
KURT SAYISI: 2
CAST POINT 0.3s
Cooldown icon30
Mana icon145
Onun büyülerle karışmış yapısı, aynı zamanda kurt yoldaşlar da çağırmasına izin verir.
HowlW
Howl

YETENEK:No Target

BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME:No

ETKİSİZLEŞTİRİLEBİLİR:Evet

Düşmanları korku kaplar, Lycan ve kurtlarının 2000 menzili içindeki tüm düşmanların zırhları ve saldırı hasarları azalır.

SÜRE: 5 / 6 / 7 / 8
SALDIRI HASARI AZALTMASI: 25% / 30% / 35% / 40%
ZIRH AZALTMA: 5 / 6 / 7 / 8
CAST POINT 0.3s
Cooldown icon24 / 22 / 20 / 18
Mana icon50
Düşmanlarına Banehallow'un yakınlarda olduğunu haber veren kan dondurucu kurt uluması.
Feral Impulse
Feral Impulse

YETENEK:Passive

Lycan ve kontrolü altındaki tüm birimlerin hasarını ve Sağlık yenilenmesini arttırır.

YARIÇAP: 1200
FAZLADAN HASAR: 14% / 26% / 38% / 50%
FAZLADAN SAĞLIK YENİLEME: 2 / 4 / 6 / 8
Köpek türüyle olan simbiyotik ilişkisi, Banehallow'a gelişmiş refleksler ve avlanma yetenekleri kazandırmıştır.
Wolf BiteD
Wolf Bite

YETENEK:Unit Target

ETKİLER:Allied Heroes

BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME:Yes

ETKİSİZLEŞTİRİLEBİLİR:Etkisizleştirilemez

Lycan bir dostunu ısırarak ona Shapeshift özellikleri verir. Lycan ve ısırdığı hedefi %30 can çalma ve birbirlerinin 1200 menzil yakınında olduklarında paylaşılmış %30 can çalma verir.

Cooldown icon80
Mana icon150
Bu ısırık enfeksiyon kapmış gibi görünüyor mu?
ShapeshiftR
Shapeshift

YETENEK:No Target

ETKİSİZLEŞTİRİLEBİLİR:Etkisizleştirilemez

Lycan kurt formunu kabul eder, bu form ona ve birimlerine kritik saldırı özelliği verir ve gece görüşünü arttırır. Shapeshift süresince Lycan ve emrindeki tüm birimler arttırılmış bir hızla hareket ederler ve yavaşlatılamazlar. %40 ihtimalle %[150, 175, 200] kritik hasar vurma şansı verir.

Aghanim Yükseltmesi: Yeni bir yetenek verir: Wolf Bite. Bir dostunu ısırır ve ona Shapeshift'in özelliklerini verir.

Hex Lycan'ın hareket hızını kaldırmaz.

Lycan bu halinde daha küçük bir çarpışma alanına sahiptir.

SÜRE: 22.0
SHAPESHIFT HAREKET HIZI: 650
FAZLADAN GECE GÖRÜŞÜ: 1000
DÖNÜŞÜM SÜRESİ: 1.25
KRİTİK ŞANSI: 40%
KRİTİK HASAR: 150% / 175% / 200%
Cooldown icon125 / 110 / 95
Mana icon100
Kurtadamlığının sonsuza kadar kölesi olan Banehollow, lanetine diz çöküp vahşetini kucaklamıştır.

Son Güncelleme

Kahraman Yetenekleri
Yetenek Ağacı
+2 Fazladan Kurt
25
+%32 Shapeshift Kritik Vuruş Şansı
+%15 Feral Impulse Hasarı
20
+5 Shapeshift Süresi
%10 Dolum Süresi Azaltması
15
+10 Feral Impulse SP Yenilemesi
+15 Hasar
10
+4 Zırh
Kahraman Nitellikleri
GüçÇeviklikZeka
26 +3.416 +1.023 +1.4
Hareket hızı305
Görüş mesafesi1800/800
Zırh1.24
Ana saldırı hızı1.7
Hasar50 - 55
Saldırı noktası0.55