Lucent BeamQ
Lucent Beam

YETENEK:Unit Target

ETKİLER:Enemy Units

HASAR TÜRÜ:Büyüsel

BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME:No

ETKİSİZLEŞTİRİLEBİLİR:Sadece Güçlü Etkisizleştirmeler

Düşmanın üzerine ay enerjisi ışını çağırır, hasar verir ve kısa süreliğine sersemletir.

SERSEMLETME SÜRESİ: 0.8
HÜZME HASARI: 75 / 150 / 225 / 300
CAST POINT 0.4s
Cooldown icon6
Mana icon90 / 100 / 110 / 120
Nightsilver Ormanları'na kim zarar verirse Selemene tarafından cezalandırılır.
Moon Glaives
Moon Glaives

YETENEK:Passive

BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME:Yes

Luna'nın kılıçlarını güçlendirir, saldırılarının düşman birimleri arasında sekmesini sağlar. Her sekme daha az hasar verir.

SEKME YARIÇAPI: 500
SEKME: 1 / 2 / 3 / 6
SEKME BAŞINA HASAR AZALTMA: 35%
Luna'nın dikkatlice bilenmiş bumerang benzeri silahı, düşmanları tıpkı bir orak gibi biçerek geçer.
Lunar Blessing
Lunar Blessing

YETENEK:Passive

Luna'nın ve yakınındaki dost kahramanların birincil özelliklerini artırır. Luna aynı zamanda geceleri artırılmış görüşle kutsanmıştır.

KUTSAMA YARIÇAPI: 1200
BONUS BİRİNCİL ÖZELLİK: 6 / 12 / 18 / 24
FAZLADAN GECE GÖRÜŞÜ: 200 / 400 / 600 / 800
Ay Tanrıçası kendi ailesinin üzerine gülümser.
EclipseR
Eclipse

YETENEK:No Target

ETKİLER:Allied Units

HASAR TÜRÜ:Büyüsel

BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME:No

ETKİSİZLEŞTİRİLEBİLİR:Etkisizleştirilemez

Yakınındaki rastgele düşmanları mevcut seviyesindeki Lucent Beam yağmuruna tutar. Bu ışınlar sersemletmez ve bir hedefe ancak sınırlı sayıda vurulabilir. Eclipse, gündüzü 10 saniyeliğine geceye çevirir.

Aghanim's Scepter ile geliştirilebilir.

Aghanim Yükseltmesi: Dost birime veya kendisine kullanarak etkilerinin onu takip etmesini sağlar veya bir bölgeye de kullanılabilir. Aynı zamanda toplam ışın sayısını, birim başına maksimum vuruş sayısını ve süreyi arttırır ayrıca ışınların iki kat daha hızlı oluşmasını sağlar.

Eğer Luna'nın Lucent Beam yeteneği geliştirilmemiş ise, Eclipse yeteneği çalışmaz.

Işınlar Luna ölürse duracaktır.

Eclipse yeteneği ile ortaya çıkan Lucent Beam'ler sersemletmezler.

Görünmez birimlere vurmaz.

Işınlar arasında 0.6 saniye aralık vardır, scepter ile .3 saniye.

TOPLAM IŞIN: 6 / 9 / 12
BİRİM BAŞIMA MAKSİMUM IŞIN: 5
ECLIPSE SÜRESİ: 2.4 / 4.2 / 6.0
YARIÇAP: 675
SCEPTER'LI TOPLAM IŞIN: 6 / 12 / 18
SCEPTER'LI SÜRE: 1.8 / 3.6 / 5.4
SCEPTER'LI KULLANIM MENZİLİ: 2500
CAST POINT 0.6s
Cooldown icon140
Mana icon150 / 200 / 250
Yardıma en çok ihtiyaç duyulan zamanlarda Selemene bizzat dünyaya iner, ışığı ve düşmanın umutlarını engeller.

Son Güncelleme

Kahraman Yetenekleri
Yetenek Ağacı
+0.25s Eclipse Lucent Mini Sersemletmesi
25
35% Lifesteal
+100 Lucent Beam Hasarı
20
+10 Bütün Özellikler
+30 Hareket Hızı
15
-4s Lucent Beam Dolum Süresi
+400 Kullanma Menzili
10
+20 Saldırı Hızı
Kahraman Nitellikleri
GüçÇeviklikZeka
16 +2.218 +3.616 +1.9
Hareket hızı325
Görüş mesafesi1800/800
Zırh2.52
Ana saldırı hızı1.7
Hasar42 - 48
Saldırı noktası0.46