RageQ
Rage

YETENEK:No Target

ETKİSİZLEŞTİRİLEBİLİR:Etkisizleştirilemez

Launch into a maddened rage, becoming Debuff Immune, increasing magic resistance by 80%, and gaining increased movement speed.

DISPEL TYPE: Basic Dispel

Kullanıldığında, birçok güçlendirme ve zayıflatma ortadan kalkacaktır.

FAZLADAN HAREKET HIZI: 15% / 16% / 17% / 18%
SÜRE: 3 / 4 / 5 / 6
CAST POINT 0s
20 / 19 / 18 / 17
75 / 100 / 125 / 150
N'aix'in savaştaki şiddeti ve merhametsizliği, içindeki delilikten ve gaddarlıktan gelir.
Feast
Feast

YETENEK:Passive

HASAR TÜRÜ:Fiziksel

ZAYIFLATMA BAĞIŞIKLIĞINI DELER:Yes

Lifestealer'ın saldırıları fazladan hasar verir ve hedefinin azami sağlığının bir kısmı kadar kendisini iyileştirir.

Roshan'ı etkilemez.

İyileştirme, hasardan bağımsızdır.

Diğer can çalma kaynakları ile eklenerek istiflenebilir.

AZAMİ SAĞLIK CAN ÇALMASI: 1.6% / 2.2% / 2.8% / 3.4%
MAKS. SAĞLIK HASARI: 0.8% / 1.1% / 1.4% / 1.7%
N'aix, Devarque'taki hapsinden kaçtıktan sonra yoluna çıkacak kadar şanssız olanların et ve kemikleriyle yaşadı.
Ghoul Frenzy
Ghoul Frenzy

YETENEK:Passive

ETKİLER:Enemy Units

ZAYIFLATMA BAĞIŞIKLIĞINI DELER:No

ETKİSİZLEŞTİRİLEBİLİR:Evet

Lifestealer'ın saldırılarının pasif bir şekilde düşmanların hareket hızlarını 1.5 saniyeliğine yavaşlatmasına sebep olur. Lifestealer'a saldırı hızı verir.

HAREKET YAVAŞLATMA: 15% / 20% / 25% / 30%
SÜRE: 1.5
BONUS SALDIRI HIZI: 25 / 40 / 55 / 70
Open WoundsD
Open Wounds

YETENEK:Unit Target

ETKİLER:Enemy Units

ZAYIFLATMA BAĞIŞIKLIĞINI DELER:No

ETKİSİZLEŞTİRİLEBİLİR:Evet

Lifestealer bir düşman birimini yaralayarak yürüme hızını yavaşlatır ve dostlarının verdikleri hasarın belirli bir yüzdesi kadar sağlıklarını kazanmasını sağlar. Büyü hasarı dâhil tüm hasar türleri can çalar. Kurban, yürüme hızını zamanla geri kazanır. Kahramanların yaptığı saldırı başına düşman kahramanın azamini sağlığının %2'si kadar hasar verir. 500 hasar aldıktan sonra Open Wounds çürüyerek 700 yarıçapı içindeki bulaşmamış rastgele bir düşmana bulaşır.

Open Wounds 8 farklı aşamada yavaşlatır ve yavaşlatma saniye başına bir aşama azalır: %50 / %50 / %40 / %30 / %20/ %10 / %10 / %10.

Diğer Lifesteal kaynakları ile üst üste eklenir.

SÜRE: 7
CAN ÇALMA: 50%
MAKS YAVAŞLATMA: 50%
CAST POINT 0.2s
15
75
Kan kokusu yayan taze yaralar, genelde işi bitirmek için leş yiyicileri çeker.
InfestR
Infest

YETENEK:Unit Target

HASAR TÜRÜ:Büyüsel

ZAYIFLATMA BAĞIŞIKLIĞINI DELER:Yes

ETKİSİZLEŞTİRİLEBİLİR:Etkisizleştirilemez

Lifestealer hedef aldığı birimin vücuduna girerek farkedilemez olur ve içerdeyken azami sağlığının belirli bir kısmını her saniye iyileştirir. Daha sonra taşıyıcı gövdeden patlayarak, çevresindeki bütün düşman birimlere hasar verir. Eğer bu vücuduna girilen birim bir düşman kulvar yaratığı ya da tarafsız bir yaratıksa, birimin hareket ve saldırma yeteneğini kontrol edebilir. Düşman kahramanlarının üzerinde çalışmaz.

ETKİ GEÇİRME TÜRÜ: Basit Etki Geçirme

Infest yeteneği kullanımdayken Lifestealer, tecrübe puanı kazanabilir.

Infest ile kontrolü altında olan yaratıklar Infest'in hareket hızı bonusunu kazanır.

Infest Seviye 2 ve 3 Ancient yaratıklar üzerinde kullanılabilir.

HASAR YARIÇAPI: 700
HASAR: 150 / 275 / 400
HAREKET HIZI: 15% / 20% / 25%
FAZLADAN SAĞLIK: 400 / 800 / 1200
KENDİNE AZAMİ SP YENİLENMESİ: 3% / 4% / 5%
CAST POINT 0.2s
100 / 125 / 150
Bu istila ile beraber, N'aix taşıyıcının yaşam kanını emerek kendi gücünü yeniler.
ConsumeR
Consume

YETENEK:No Target

Lifestealer ev sahibi bedeni içerden dışarıya yiyip bitirir, içinden patlar.

Son Güncelleme

Kahraman Yetenekleri
Yetenek Ağacı
+1.5s Rage Duration
25
+%1.2 Feast Can Çalması
+15% Ghoul Frenzy Slow
20
+15%% Infest Target Movespeed/Health
+25 Hasar
15
+325 Sağlık
+12% Rage Movement Speed
10
+150 Infest Damage
Kahraman Nitellikleri
GüçÇeviklikZeka
25 +2.419 +2.615 +1.8
Hareket hızı320
Görüş mesafesi1800/800
Zırh3.66
Ana saldırı hızı1.7
Hasar47 - 53
Saldırı noktası0.39