Chaos BoltQ
Chaos Bolt

YETENEK:Unit Target

ETKİLER:Enemy Basic, Enemy Hero

HASAR TÜRÜ:Magical

ZAYIFLATMA BAĞIŞIKLIĞINI DELER:No

ETKİSİZLEŞTİRİLEBİLİR:Yes Strong

Hedeflenen birime gizemli bir enerji yıldırımı fırlatır. Rastgele bir süre için sersemletir ve rastgele hasar verir.

Sersemletme süreleri ve hasar değerleri ters oranlıdır.

Yakındaki illüzyonlar kullanma animasyonunu taklit edecektir.

MİNİMUM SERSEMLETME: 1.25 / 1.5 / 1.75 / 2
MAKSİMUM SERSEMLETME: 1.75 / 2.25 / 2.75 / 3.25
MİNİMUM HASAR: 90 / 120 / 150 / 180
MAKSİMUM HASAR: 150 / 210 / 270 / 330
FAZLADAN KULLANMA MENZİLİ AURASI: 150
İLLÜZYON SÜRESİ: 6
CAST POINT 0.4s
13 / 12 / 11 / 10
110
Chaos Knight bile şeytani enerjinin ortaya çıkışını önceden tahmin edemez.
Reality RiftW
Reality Rift

YETENEK:Unit Target

ETKİLER:Enemy Basic, Enemy Hero

ZAYIFLATMA BAĞIŞIKLIĞINI DELER:No

ETKİSİZLEŞTİRİLEBİLİR:Yes

Chaos Knight'ı, sahip olduğun illüzyonları ve hedeflenen birimi, ikisi arasındaki doğruda bir noktaya ışınlar. Düşmanın zırhını 6 saniye azaltır.

Chaos Knight ve hedef birim yüz yüze gelmeye zorlanır, Chaos Knight ve siluetleri hedefe saldırır.

KULLANMA MENZİLİ: 600 / 650 / 700 / 750
ÇEKME MESAFESİ: 300 / 350 / 400 / 450
ZIRH AZALTMA: 4 / 5 / 6 / 7
CAST POINT 0.3s
18 / 14 / 10 / 6
50
Armageddon boyutlar arasında gezinir ve Chaos Knight'ı kurbanı her nereye saklanırsa oraya götürür.
Chaos Strike
Chaos Strike

YETENEK:Passive

ZAYIFLATMA BAĞIŞIKLIĞINI DELER:Yes

Chaos Knight ve illüzyonlarının saldırıları değişik oranlarda kritik hasar verme ve can çalma şansına sahiptir. Yaratıklara 2x hasar verir ancak %70 daha az can çalar.

ŞANS: 33.33%
KRİTİK MİN.: 125%
KRİTİK MAKS.: 140% / 175% / 210% / 245%
KRİTİK CAN ÇALMA: 24% / 36% / 48% / 60%
Chaos Knight'ın hantal kuvveti onun karşısında duranları alt ederek zırhların en kalınını bile ufalar.
PhantasmR
Phantasm

YETENEK:No Target

ETKİLER:Friendly Hero

Alternatif boyutlardan Chaos Knight'ın birkaç siluetini çağırır. Güçlü illüzyon olan bu siluetler %100 hasar verir; ancak %325 hasar alır.\nETKİ GEÇİRME TÜRÜ: Basit Etki Geçirme

Chaos Knight'ın üzerinden çoğu negatif özellikleri kaldırır.

Chaos Knight yeteneği kullanırken 0.5 saniyeliğine zarar verilemez ve bu durum ona sersemletmelerden ve verilen hasardan kaçma imkânı sağlar.

Güçlü illüzyonlar büyülerle anında öldürülmez.

PHANTASM SAYISI: 1 / 2 / 3
PHANTASM SÜRESİ: 30
PHANTASM HASARI: 100%
PHANTASM'IN ALDIĞI HASAR: 325%
CAST POINT 0.4s
75
100 / 200 / 300
Birçok mekan ve zamanda cenk etmiş Kaos Şovalyesi'nin hayaletleri ona karşı gelen tüm düşmanlara boyun eğdirmeye hazır.

Son Güncelleme

Kahraman Yetenekleri
Yetenek Ağacı
+10 sn Phantasm Süresi
25
+%10 Chaos Strike Şansı
Reality Rift Büyü Bağışıklığını Deler
20
+0.6 sn Min./Maks. Chaos Bolt Süresi
-%-100 Phantasm İllüzyon Alınan Hasarı
15
-3 sn Chaos Bolt Dolum Süresi
+225 Reality Rift Çekme Menzili
10
+%35 Chaos Strike Can Çalması
Kahraman Nitellikleri
GüçÇeviklikZeka
24 +3.218 +1.418 +1.2
Hareket hızı325
Görüş mesafesi1800/800
Zırh4.52
Ana saldırı hızı1.7
Hasar48 - 78
Saldırı noktası0.5