Chaos BoltQ
Chaos Bolt

YETENEK:Unit Target

ETKİLER:Enemy Units

HASAR TÜRÜ:Büyüsel

BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME:No

ETKİSİZLEŞTİRİLEBİLİR:Sadece Güçlü Etkisizleştirmeler

Hedeflenen birime gizemli bir enerji yıldırımı fırlatır. Rastgele bir süre için sersemletir ve rastgele hasar verir.

Sersemletme süreleri ve hasar değerleri ters oranlıdır.

Yakındaki illüzyonlar kullanma animasyonunu taklit edecektir.

MİNİMUM SERSEMLETME: 1.25 / 1.5 / 1.75 / 2.0
MAKSİMUM SERSEMLETME: 2.2 / 2.8 / 3.4 / 4.0
MİNİMUM HASAR: 90 / 110 / 130 / 150
MAKSİMUM HASAR: 180 / 220 / 260 / 300
CAST POINT 0.4s
13 / 12 / 11 / 10
110 / 120 / 130 / 140
Chaos Knight bile şeytani enerjinin ortaya çıkışını önceden tahmin edemez.
Reality RiftW
Reality Rift

YETENEK:Unit Target

ETKİLER:Enemy Units

BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME:No

ETKİSİZLEŞTİRİLEBİLİR:Evet

Chaos Knight'ı, sahip olduğun illüzyonları ve hedeflenen birimi, ikisi arasındaki doğruda bir noktaya ışınlar. Düşmanın zırhını 6.0 saniye azaltır.

Chaos Knight ve hedef birim yüz yüze gelmeye zorlanır, Chaos Knight ve siluetleri hedefe saldırır.

KULLANMA MENZİLİ: 550 / 600 / 650 / 700
ÇEKME MESAFESİ: 250 / 300 / 350 / 400
ZIRH AZALTMA: 4 / 5 / 6 / 7
CAST POINT 0.3s
18 / 14 / 10 / 6
50
Armageddon boyutlar arasında gezinir ve Chaos Knight'ı kurbanı her nereye saklanırsa oraya götürür.
Chaos Strike
Chaos Strike

YETENEK:Passive

BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME:Yes

Chaos Knight'ın saldırıları, hasara oranla can çalmanın yanı sıra farklı kuvvetlerde kritik vuruş yapar.

ŞANS: 33.33%
KRİTİK MİN.: 120%
KRİTİK MAKS.: 140% / 175% / 210% / 245%
KRİTİK CAN ÇALMA: 24% / 36% / 48% / 60%
Chaos Knight'ın hantal kuvveti onun karşısında duranları alt ederek zırhların en kalınını bile ufalar.
PhantasmR
Phantasm

YETENEK:No Target

ETKİLER:Allied Heroes

Alternatif boyutlardan Chaos Knight'ın birkaç siluetini çağırır. Güçlü illüzyon olan bu siluetler %100 hasar verir; ancak %325 hasar alır.

ETKİSİZLEŞTİRME TÜRÜ: Basit Etkisizleştirme

Chaos Knight'ın üzerinden çoğu negatif özellikleri kaldırır.

Chaos Knight yeteneği kullanırken %invuln_duration% saniyeliğine zarar verilemez ve bu durum ona sersemletmelerden ve verilen hasardan kaçma imkânı sağlar.

Güçlü illüzyonlar büyülerle anında öldürülmez.

PHANTASM SAYISI: 1 / 2 / 3
PHANTASM SÜRESİ: 30.0
PHANTASM HASARI: 100%
PHANTASM'IN ALDIĞI HASAR: 325%
CAST POINT 0.4s
75
75 / 125 / 175
Birçok mekan ve zamanda cenk etmiş Kaos Şovalyesi'nin hayaletleri ona karşı gelen tüm düşmanlara boyun eğdirmeye hazır.

Son Güncelleme

Kahraman Yetenekleri
Yetenek Ağacı
+10.0 sn Phantasm Süresi
25
+%10 Chaos Strike Şansı
Reality Rift Büyü Bağışıklığını Deler
20
+0.5 sn Min./Maks. Chaos Bolt Süresi
+12 Kuvvet
15
-3 sn Chaos Bolt Dolum Süresi
+200 Reality Rift Çekme Menzili
10
+%20 Chaos Strike Can Çalması
Kahraman Nitellikleri
GüçÇeviklikZeka
22 +3.218 +1.418 +1.2
Hareket hızı320
Görüş mesafesi1800/800
Zırh4.52
Ana saldırı hızı1.7
Hasar51 - 81
Saldırı noktası0.5