Insatiable HungerQ
Insatiable Hunger

YETENEK:No Target

ETKİSİZLEŞTİRİLEBİLİR:Etkisizleştirilemez

Kana olan şiddetli arzusu Broodmother'ın saldırı hasarını arttırır ve saldırılarına can çalma özelliği ekler.

Diğer can çalma kaynakları ile istiflenir.

FAZLADAN HASAR: 35 / 45 / 55 / 65
CAN ÇALMA: 40% / 60% / 80% / 100%
SÜRE: 8 / 10 / 12 / 14
CAST POINT 0.2s
40 / 35 / 30 / 25
50 / 60 / 70 / 80
Birçok avını ipeklere dolayarak yavrusuna saklasa da Broodmother'ın kendisi de ortalıkta dolaşan kahramanların tadından hoşlanır.
Spin WebW
Spin Web

YETENEK:Point Target

ETKİSİZLEŞTİRİLEBİLİR:Etkisizleştirilemez

Spins a large web that grants Broodmother a passive movement speed increase, and boosts regeneration while in its vicinity, as well as giving free movement. Spin Web charges restore every 30 seconds, with a max of [4, 6, 8, 10] charges. Spin Web can be cast from anywhere as long as the new web touches an existing web. Webs never expire, and can be manually destroyed. When the maximum limit of webs is exceeded, the oldest web disappears. The movement bonus is proportional to the unit's HP

Ayrıca Spiderling ve Spiderites'ı etkiler.

Tam hareket hızı bonusunu %100 sağlıkta, %0 bonusu 1 sağlıkta kazanır.

MAX SIMULTANEOUS WEBS: 3 / 5 / 7 / 9
SAĞLIK YENİLEME: 3 / 5 / 7 / 9
HAREKET ARTIŞI: 18% / 30% / 42% / 54%
CAST POINT 0.4s
0
40
İpekten ipliklerle bir zemin örer, Arachnia'nın ağı hem kendisiyle birlikte yavrularını da korur hem de gelen düşmanları sezme yeteneği kazandırır.
Silken BolaE
Silken Bola

YETENEK:Unit Target

ETKİLER:Enemy Units

BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME:No

ETKİSİZLEŞTİRİLEBİLİR:Evet

Hedefi yavaşlatarak saldırılarını ıskalamasına ve etki hasarı almasına neden olur. Hedefe saldıran birimler fazladan büyü hasarı verir.

YAVAŞLATMA: 25% / 35% / 45% / 55%
SÜRE: 6
ETKİ HASARI: 100 / 120 / 140 / 160
SALDIRI BONUSU: 6 / 7 / 8 / 9
ISKALAMA ŞANSI: 40%
RADIUS: 550
MISS CHANCE: 80%
CAST POINT 0.1s
24 / 20 / 16 / 12
70 / 75 / 80 / 85
Spinner's SnareD
Spinner's Snare

YETENEK:Channelled, Point Target

ETKİLER:Enemy Units

HASAR TÜRÜ:Büyüsel

BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME:No

ETKİSİZLEŞTİRİLEBİLİR:Evet

Broodmother may create up to 5 invisible web lines touching any existing web. Enemy Heroes that cross the web line will spring the trap, becoming rooted, revealed in fog, and take damage over time. Multiple Heroes can trip on the same line until it's destroyed after being initially triggered. Broodmother's team is alerted via the minimap when an enemy has triggered the snare.

FORMATION DELAY: 2.0
ROOT DURATION: 4.0
DAMAGE PER SECOND: 100
WEB LINE WIDTH: 900
CAST POINT 0.2s
100
The slightest tremor of her web is all Arachnia needs to find her prey.
Spawn SpiderlingsR
Spawn Spiderlings

YETENEK:Unit Target

ETKİLER:Enemy Units

HASAR TÜRÜ:Büyüsel

BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME:No

ETKİSİZLEŞTİRİLEBİLİR:Evet

Broodmother yumurtasını düşman birimine zerk ederek hasar verir. Eğer hedef bu etkinin altındayken öldürülürse yavru örümcekler oluşur.

Eğer hedef bu yetenek ile vurulduktan sonra 20 saniye içinde öldürülürse Spiderlingler doğacaktır.

Spiderlings tarafından öldürülen birimler Spiderlings'lerden daha küçük ve güçsüz olan Spiderrites'lar meydana getirecektir.

YAŞAM SÜRESİ: 40 / 45 / 50
HASAR: 260 / 340 / 420
SAYI: 4 / 5 / 6
CAST POINT 0.2s
9 / 8 / 7
120
Black Arachnia, savaş alanında dahi yavrularını yetiştirmeye devam eder. Kuluçkadaki yeni birey annesini nasıl destekleyeceğini hemen öğrenir.

Son Güncelleme

Kahraman Yetenekleri
Yetenek Ağacı
+350 Spiders Health
25
+50 Insatiable Hunger Damage/Lifesteal
+400 Sağlık
20
+15% Silken Bola Slow
+16 Çeviklik
15
-10s Spin Web Recharge Time
+3 Spin Web Simultaneous Webs
10
+80 Spawn Spiderlings Damage
Kahraman Nitellikleri
GüçÇeviklikZeka
18 +3.219 +3.418 +2.0
Hareket hızı280
Görüş mesafesi1800/800
Zırh2.66
Ana saldırı hızı1.7
Hasar48 - 54
Saldırı noktası0.4