Acid SprayQ
Acid Spray

YETENEK:Point Target

HASAR TÜRÜ:Physical

BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME:No

Hedefine doğru çok tazyikli bir şekilde zehir fışkırtır. Kirlenmiş alana adım atan her düşmanın biriminin zırhı zayıflar ve zamanla hasar alır.

YARIÇAP: 475 / 525 / 575 / 625
SÜRE: 16.0
SANİYE BAŞINA HASAR: 15 / 20 / 25 / 30
ZIRH AZALTMA: 4 / 5 / 6 / 7
CAST POINT 0.2s
Cooldown icon22
Mana icon130 / 140 / 150 / 160
Darkbrew ailesinin geleneksel Alşimi yöntemlerini kullanan Razzil, en katı metalleri bile eriten bir asit üzerinde çalışmaktadır.
Unstable ConcoctionW
Unstable Concoction

YETENEK:No Target

HASAR TÜRÜ:Physical

BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME:No

ETKİSİZLEŞTİRİLEBİLİR:Sadece Güçlü Etkisizleştirmeler

Alchemist, düşmanlarına fırlattığında onları sersemleten ve belirli bir alana hasar veren kararsız bir karışım hazırlar. Karışımı hazırladığı süre uzadıkça, vereceği hasar ve sersemleteceği süre de artar. 5 saniyenin sonunda karışım, verebileceği en fazla hasara ve en uzun sersemletme süresine ulaşır. Ancak 5.5 saniyeden sonra karışım bir hedefe fırlatılmaz ise Alchemist'in elinde patlayacaktır.

Alchemist karışımı mayalarken rakiplerine bir şey çaktırmaz ve yürüyebilir.

Alchemist'in kafasında çıkan sayaç geriye kalan mayalama süresini gösterir. Sayaç düşmanlara görünür.

Bu yetenekle kendini reddedebilirsin.

Unstable Concoction kaçınılamaz.

Atıldığında, Unstable Concoction gizli hazırlığını durdurur.

MAKS SERSEMLETME: 1.75 / 2.5 / 3.25 / 4.0
MAKS HASAR: 150 / 220 / 290 / 360
PATLAMA YARIÇAPI: 200
CAST POINT 0s
Cooldown icon22 / 20 / 18 / 16
Mana icon120
Bir dağı altına dönüştürmekte başarısız olan bu uçucu çözeltinin iyi tarafı yokedici potansiyeli.
Greevil's Greed
Greevil's Greed

YETENEK:Passive

Alchemist düşmanlarından ve ödül rünlerinden fazladan altın sentezler. Her öldürme başına Alchemist sabit bir miktar ve ek bir miktar altın kazanır. Eğer Alchemist 40 saniye içinde başka bir birim öldürürse fazladan Ek Bonus Altın istifi kazanır. Ek olarak, ödül rünleri daha fazla altın kazandırır.

SON LEŞ SÜRESİ: 40
TEMEL FAZLADAN ALTIN: 4
EKSTRA FAZLADAN ALTIN: 4
LEŞ BAŞINA EN FAZLA BONUS ALTIN: 20 / 24 / 28 / 32
ÖDÜL RÜNÜ ÇARPANI: 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5
Bir dağ olmadığı sürece, Razzil daha küçük karışımları cüzdanına dizmek üzere dönüştürmede ustalaşmıştır.
Chemical RageR
Chemical Rage

YETENEK:No Target

ETKİSİZLEŞTİRİLEBİLİR:Etkisizleştirilemez

Alchemist Ogre'ını kimyasal uyarıyla hiddetlendirir, temel saldırı dolum süresini kısaltır, hareket hızını ve yenilenmeyi arttırır.

ETKİSİZLEŞTİRME TÜRÜ: Basit Etkisizleştirme

Aghanim Yükseltmesi: Alchemist, Aghanim's Scepter'ı bütün yükseltmelerini bir dost kahramana vermek için eritir.

0.35 saniye dönüşüm süresi vardır, bu da mermileri ve sersemletmeleri atlatmak için kullanılabilir.

SÜRE: 25.0
TEMEL SALDIRI SÜRESİ: 1.2 / 1.1 / 1.0
FAZLADAN SAĞLIK YENİLEMESİ: 50 / 75 / 100
FAZLADAN MANA YENİLEMESİ: 4 / 10 / 16
FAZLADAN HAREKET HIZI: 40 / 50 / 60
CAST POINT 0s
Cooldown icon55
Mana icon50 / 100 / 150
Razzil'in Ogre'a hapishanede tutukluyken verdiği içki, mücadelenin ortasında kullanışlı bir iksir haline geldi.
Unstable Concoction ThrowD
Unstable Concoction Throw

YETENEK:Unit Target

ETKİLER:Enemy Heroes

BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME:No

Seni havaya uçurmadan önce fırlat onu!

Son Güncelleme

Kahraman Yetenekleri
Yetenek Ağacı
+30 Chemical Rage Yenilemesi
25
-0.2s Chemical Rage Temel Saldırı Süresi
+400 Unstable Concoction Hasarı
20
+%40 Saçma
+50 Hasar
15
+400 Sağlık
-7 sn Unstable Concoction Dolum Süresi
10
+25 Saldırı Hızı
Kahraman Nitellikleri
GüçÇeviklikZeka
25 +2.422 +1.225 +1.8
Hareket hızı305
Görüş mesafesi1800/800
Zırh2.08
Ana saldırı hızı1.7
Hasar49 - 58
Saldırı noktası0.35