ม้ากระเจี๊

ม้ากระเจี๊Genel Görünüm

En Son Maç
399-393-4
Skor
50.13%
Kazanma Oranı
Roller ve KulvarlarSon Zamanlarda Analizlenmiş Maçlarınızdan
58% Destek
Güvenli Koridor
Zor Koridor
Destek arıza:
57% Güvenli Koridor
36% Zor Koridor
4% Gezici
4% Orman
0% Orta Koridor
42% Temel
Zor Koridor
Temel arıza:
45% Zor Koridor
35% Güvenli Koridor
15% Orta Koridor
5% Orman
0% Gezici
En Çok Oynanan KahramanlarTüm Zaman
Maç
97
Kazanma
59.79%
LÖA
2.17
Rol
Destek
  OranMaç Rol
 • 50.00%3 Temel
 • 50.00%3 Destek
Kulvar
Zor Kulvar
  OranMaç Kulvar
 • 100.00%6 Zor Koridor
Maç
75
Kazanma
33.33%
LÖA
1.88
Rol
Destek
  OranMaç Rol
 • 100.00%3 Destek
Kulvar
Güvenli Kulvar
  OranMaç Kulvar
 • 66.67%2 Güvenli Koridor
 • 33.33%1 Zor Koridor
Maç
49
Kazanma
67.35%
LÖA
2.70
Rol
Destek
  OranMaç Rol
 • 75.00%3 Destek
 • 25.00%1 Temel
Kulvar
Güvenli Kulvar
  OranMaç Kulvar
 • 75.00%3 Güvenli Koridor
 • 25.00%1 Orman
Maç
48
Kazanma
45.83%
LÖA
2.91
Rol
Destek
  OranMaç Rol
 • 50.00%1 Temel
 • 50.00%1 Destek
Kulvar
Zor Kulvar
  OranMaç Kulvar
 • 50.00%1 Zor Koridor
 • 50.00%1 Güvenli Koridor
Maç
29
Kazanma
44.83%
LÖA
2.61
Rol
Destek
  OranMaç Rol
 • 100.00%1 Destek
Kulvar
Güvenli Kulvar
  OranMaç Kulvar
 • 100.00%1 Güvenli Koridor
Maç
28
Kazanma
67.86%
LÖA
3.39
Rol
Destek
  OranMaç Rol
 • 100.00%3 Destek
Kulvar
Zor Kulvar
  OranMaç Kulvar
 • 66.67%2 Zor Koridor
 • 33.33%1 Güvenli Koridor
Maç
25
Kazanma
68.00%
LÖA
3.03
Rol
Destek
  OranMaç Rol
 • 66.67%2 Destek
 • 33.33%1 Temel
Kulvar
Güvenli Kulvar
  OranMaç Kulvar
 • 66.67%2 Güvenli Koridor
 • 33.33%1 Orta Koridor
Maç
22
Kazanma
50.00%
LÖA
2.69
Rol
Temel
  OranMaç Rol
 • 100.00%2 Temel
Kulvar
Zor Kulvar
  OranMaç Kulvar
 • 50.00%1 Zor Koridor
 • 50.00%1 Güvenli Koridor
Maç
19
Kazanma
26.32%
LÖA
2.17
Rol
Temel
  OranMaç Rol
 • 100.00%1 Temel
Kulvar
Orta Kulvar
  OranMaç Kulvar
 • 100.00%1 Orta Koridor
Maç
18
Kazanma
61.11%
LÖA
2.05
Rol
Temel
  OranMaç Rol
 • 100.00%1 Temel
Kulvar
Zor Kulvar
  OranMaç Kulvar
 • 100.00%1 Zor Koridor
Son Maçlar
Khrmn
Grimstroke
Normal Beceri
Sonuç
Yenilgi
Tür
Normal
Tek çekiliş
Süre
56:06
LÖA
2/22/13
Khrmn
Axe
Normal Beceri
Sonuç
Yenilgi
Tür
Normal
Tek çekiliş
Süre
47:16
LÖA
8/10/14
Khrmn
Rubick
Normal Beceri
Sonuç
Terk
Tür
Dereceli
Serbest Seçim
Süre
44:43
LÖA
0/9/11
Khrmn
Drow Ranger
Normal Beceri
Sonuç
Yenilgi
Tür
Dereceli
Serbest Seçim
Süre
36:54
LÖA
3/8/9
Khrmn
Rubick
Yüksek Beceri
Sonuç
Yenilgi
Tür
Dereceli
Serbest Seçim
Süre
52:33
LÖA
7/12/25
Khrmn
Rubick
Normal Beceri
Sonuç
Galibiyet
Tür
Dereceli
Serbest Seçim
Süre
55:34
LÖA
13/11/34
Khrmn
Dark Willow
Normal Beceri
Sonuç
Yenilgi
Tür
Dereceli
Serbest Seçim
Süre
56:37
LÖA
9/16/27
Khrmn
Mirana
Normal Beceri
Sonuç
Galibiyet
Tür
Dereceli
Serbest Seçim
Süre
36:28
LÖA
6/3/20
Khrmn
Pudge
Normal Beceri
Sonuç
Yenilgi
Tür
Dereceli
Serbest Seçim
Süre
36:00
LÖA
2/15/13
Khrmn
Mirana
Normal Beceri
Sonuç
Yenilgi
Tür
Dereceli
Serbest Seçim
Süre
46:34
LÖA
6/9/14
Khrmn
Pudge
Normal Beceri
Sonuç
Yenilgi
Tür
Dereceli
Serbest Seçim
Süre
37:22
LÖA
1/12/12
Khrmn
Disruptor
Normal Beceri
Sonuç
Yenilgi
Tür
Dereceli
Serbest Seçim
Süre
41:18
LÖA
8/13/21
Khrmn
Ogre Magi
Normal Beceri
Sonuç
Yenilgi
Tür
Derecelix2
Serbest Seçim
Süre
29:25
LÖA
2/7/5
Khrmn
Dark Willow
Normal Beceri
Sonuç
Galibiyet
Tür
Dereceli
Serbest Seçim
Süre
39:08
LÖA
2/6/29
Khrmn
Pudge
Yüksek Beceri
Sonuç
Yenilgi
Tür
Dereceli
Serbest Seçim
Süre
1:07:24
LÖA
11/16/28
1,775 Keyfiyet PuanıSon Başarımlar
Etkinlikson 3 ay
Pzr
Pzt
Sal
Çrş
Prş
Cum
Cts

2020-09-03

Record: 0-0

2020-09-04

Record: 0-0

2020-09-05

Record: 0-0

2020-09-06

Record: 0-0

2020-09-07

Record: 0-0

2020-09-08

Record: 0-0

2020-09-09

Record: 0-0

2020-09-10

Record: 0-0

2020-09-11

Record: 0-0

2020-09-12

Record: 0-0

2020-09-13

Record: 0-0

2020-09-14

Record: 0-0

2020-09-15

Record: 0-0

2020-09-16

Record: 0-0

2020-09-17

Record: 0-0

2020-09-18

Record: 0-0

2020-09-19

Record: 0-0

2020-09-20

Record: 0-0

2020-09-21

Record: 0-0

2020-09-22

Record: 0-0

2020-09-23

Record: 0-0

2020-09-24

Record: 0-0

2020-09-25

Record: 0-0

2020-09-26

Record: 0-0

2020-09-27

Record: 0-0

2020-09-28

Record: 0-0

2020-09-29

Record: 0-0

2020-09-30

Record: 0-0
Eki

2020-10-01

Record: 0-0

2020-10-02

Record: 0-0

2020-10-03

Record: 0-0

2020-10-04

Record: 0-0

2020-10-05

Record: 0-0

2020-10-06

Record: 0-0

2020-10-07

Record: 0-0

2020-10-08

Record: 0-0

2020-10-09

Record: 0-0

2020-10-10

Record: 0-0

2020-10-11

Record: 0-0

2020-10-12

Record: 0-0

2020-10-13

Record: 0-0

2020-10-14

Record: 0-0

2020-10-15

Record: 0-0

2020-10-16

Record: 0-0

2020-10-17

Record: 0-0

2020-10-18

Record: 0-0

2020-10-19

Record: 0-0

2020-10-20

Record: 0-0

2020-10-21

Record: 0-0

2020-10-22

Record: 0-0

2020-10-23

Record: 0-0

2020-10-24

Record: 0-0

2020-10-25

Record: 0-0

2020-10-26

Record: 0-0

2020-10-27

Record: 0-0

2020-10-28

Record: 0-0

2020-10-29

Record: 0-0

2020-10-30

Record: 0-0

2020-10-31

Record: 0-0
Kas

2020-11-01

Record: 0-0

2020-11-02

Record: 0-0

2020-11-03

Record: 0-0

2020-11-04

Record: 0-0

2020-11-05

Record: 0-0

2020-11-06

Record: 0-0

2020-11-07

Record: 0-0

2020-11-08

Record: 0-0

2020-11-09

Record: 0-0

2020-11-10

Record: 0-0

2020-11-11

Record: 0-0

2020-11-12

Record: 0-0

2020-11-13

Record: 0-0

2020-11-14

Record: 0-0

2020-11-15

Record: 0-0

2020-11-16

Record: 0-0

2020-11-17

Record: 0-0

2020-11-18

Record: 0-0

2020-11-19

Record: 0-0

2020-11-20

Record: 0-0

2020-11-21

Record: 0-0

2020-11-22

Record: 0-0

2020-11-23

Record: 0-0

2020-11-24

Record: 0-0

2020-11-25

Record: 0-0

2020-11-26

Record: 0-0

2020-11-27

Record: 0-0

2020-11-28

Record: 0-0

2020-11-29

Record: 0-0

2020-11-30

Record: 0-0
Ara

2020-12-01

Record: 0-0

2020-12-02

Record: 0-0

2020-12-03

Record: 0-0
Genel IstatistikTüm Zaman
Genel GörünümMaçKazanma Oranı
Kaydedilen istatistikler877
49.94%
Hiç istatistik kaydedilmedi1
0.00%
Lobi türüMaçKazanma Oranı
Dereceli Maçlar701
49.36%
Normal Maçlar176
52.27%
Oyun ModuMaçKazanma Oranı
Serbest Seçim786
50.13%
Diğer85
51.76%
TarafMaçKazanma Oranı
Radiant457
54.27%
Dire420
45.24%
BölgeMaçKazanma Oranı
Güney Doğu Asya877
49.94%
Veri kalitesi
D
TrueSight Veri Özeti
Son Maçların AnaliziD
Tüm Maçların AnaliziD
Plus Abonesi
ArkadaşlarBu Hafta
ArkadaşMaçKazanma Oranı
Arkadaşlarınla son maçın yok
Diğer AdlarSTEAM_0:0:435938133
İsimSon kullanılan
ม้ากระเจี๊
1k mmr here XD
ฉันคิดถึงส
TELASO
NAKUPUU

Son Güncelleme