Arcane OrbQ
Arcane Orb

YETENEK:Auto-Cast, Unit Target

ETKİLER:Enemy Units

HASAR TÜRÜ:Pure

BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME:No

ETKİSİZLEŞTİRİLEBİLİR:Etkisizleştirilemez

Outworld Devourer'ın saldırılarına, kalan manasına bağlı olarak fazladan saf hasar ekler. Bir düşman kahramanına her saldırdığında 80.0 saniye boyunca zekâsını çalar. Arcane Orb hasarı hedefinin küçük bir alanına sıçrar.

Hasar, mana maliyeti harcandıktan sonra hesaplanır.

HASARA DÖNÜŞEN MANA HAVUZU: 6% / 7% / 8% / 9%
ZEKÂ ÇALMA: 1 / 2 / 3 / 4
ÇALMA SÜRESİ: 80.0
HASAR YARIÇAPI: 175
Cooldown icon0
Mana icon110 / 140 / 170 / 200
Harbinger'ın doğaüstü bilgileri, ruhsal enerjiyi boşaltmasına olanak sağlar.
Astral ImprisonmentW
Astral Imprisonment

YETENEK:Unit Target

ETKİLER:Enemy Units

HASAR TÜRÜ:Magical

BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME:No

ETKİSİZLEŞTİRİLEBİLİR:Etkisizleştirilemez

Hedeflenen bir birimi astral hapse sokar. Hapsedilen birim kontrol edilemez ve hasar verilemez. Astral hapishane patladığında hedefe ve hedefin 400 yarıçapı içindeki düşmanlara hasar verir.

Aghanim's Scepter ile geliştirilebilir.

Aghanim Yükseltmesi: Astral Imprisonment'a şarj sağlar. Hasar alanları istiflenir.

Hapsedilen birimler gizlenirler ve zarar verilemezler.

Hapsedilen birimler Sanity's Eclipse tarafından vurulabilirler.

SÜRE: 4.0
HASAR: 100 / 175 / 250 / 325
YARIÇAP: 400
KULLANIM MENZİLİ: 225 / 300 / 375 / 450
SCEPTER'LI MAKS ŞARJ: 2
SCEPTER'LI ŞARJ YENİLEME SÜRESİ: 12
CAST POINT 0.25s
Cooldown icon22 / 18 / 14 / 10
Mana icon140 / 160 / 180 / 200
Bu dünya ve Dışdünya arasında bir cepte kilitli kalan kurbanlar, çocuksu bilgilerinin ve ölümlülüklerinin farkına varırlar.
EquilibriumE
Equilibrium

YETENEK:No Target

BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME:No

ETKİSİZLEŞTİRİLEBİLİR:Evet

Verilen bütün büyüsel hasarların verdikleri hasar bazında mananı yenilemesine ve düşmanları yavaşlatmasına neden olur.

BÜYÜ MANA ÇALMASI: 65% / 90% / 115% / 140%
HAREKET YAVAŞLATMASI: 12% / 22% / 32% / 42%
YAVAŞLATMA SÜRESİ: 1.75
GÜÇLENDİRME SÜRESİ: 7.0
Cooldown icon18
Mana icon50
Sanity's EclipseR
Sanity's Eclipse

YETENEK:Point Target

HASAR TÜRÜ:Magical

BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME:No

Etkilenen kahramanların manalarının %40 kadarını silen psişik bir patlamayı açığa çıkarır, Outworld Devourer'in ve etkilenen kahramanın arasındaki Zeka farkı kadar hasar verir. Eğer bir düşman kahraman Outworld Devourer ile aynı ya da daha fazla miktarda Zekaya sahipse Sanity's Eclipse hasar vermeyecektir. Sanity's Eclipse, Astral Imprisonment ile tuzağa düşürülmüş birimlere vuracaktır.

ZEKA FARKI HASAR ÇARPANI: 8 / 9 / 10
YARIÇAP: 375 / 475 / 575
KULLANIM MENZİLİ: 700
CAST POINT 0.25s
Cooldown icon160
Mana icon175 / 250 / 325
Dış Dünya'da bir kristal parçalandığında dehşet verici bir enerji salınımı yaşanır ve bu enerjinin etkileri bütün evrenlerde hissedilir.

Son Güncelleme

Kahraman Yetenekleri
Yetenek Ağacı
%15 Büyü Can Çalması
25
+60s Arcane Orb Zekâ Çalma
+2 Sanity's Eclipse Çarpanı
20
+20 Kuvvet
+6 Zırh
15
+25 Hareket Hızı
+20 Saldırı Hızı
10
+250 Sağlık
Kahraman Nitellikleri
GüçÇeviklikZeka
19 +2.624 +2.028 +3.5
Hareket hızı310
Görüş mesafesi1800/800
Zırh4.86
Ana saldırı hızı1.7
Hasar44 - 59
Saldırı noktası0.46